آغاز فعالیت های جدید در سایت

Cinque Terre به نام خداوند جان و خرد انجمن علمی و آموزشی معلمان تاریخ استان همدان ، به علت فوت ناگهانی و دردناک شادروان بهزاد بهرامی و فرزندانش در سانحه ی تصادف ، فعالیت در سایت را متوقف نمود . از خداوند بزرگ درخواست شادی برای ارواح پاک این عزیزان را داریم . اکنون بعد از تجدید سازمان مجدد « انجمن » ، با مشورت پیش کسوتان و دوستان این عزیزان و کسب اجازه از خانواده ی این مرحوم و درخواست شما ، فعالیت در سایت آغاز می شود . محور اساسی در این سایت 2 قسمت است . 1/ اخبار فعالیت های جاری و طراحی اقدامات آینده « انجمن علمی معلمان تاریخ استان همدان » 2 / در هر دوره ی 15 روزه قرار گرفتن یک نسخه کتاب الکترونیکی و تصاویر تاریخی و یا مقالات علمی ، بسیار علاقه مند و مشتاق کمک های فکری و علمی شما هستیم . انجمن علمی و آموزشی معلمان تاریخ استان همدان

فراخوان مقاله

Cinque Terre موضوع : فراخوان مقاله به اطلاع همکاران گرامی و دبیران محترم تاریخ استان همدان می رساند نشریه انجمن علمی تاریخ همدان ( گاته ) برای انتشار شماره آتی خود از بین مقالات علمی شما عزیزان، تعدادی را که دارای استانداردهای لازم باشند انتخاب، و

سومین جلسه شورایی اجرایی انجمن

Cinque Terre سومین جلسه شورایی اجرایی انجمن علمی تاریخ همدان در سال جاری در روز یکشنبه مورخ 11 تیر 96 با حضور اعضای این شورا و برخی از علاقمندان به رشته تاریخ تشکیل گردید.