معرفی خلاصه فعالیت ها و اقدامات انجمن علمی و آموزشی معلمان تاریخ استان همدان

از اواخر دهه ی 1380 دبیران تاریخ متوسطه ی استان همدان در جلسه های گروه آموزشی و سایر گردهمایی ها به فکر تاسیس یک انجمن اختصاصی تاریخ افتادند.

دلایل این اقدام عبارت بود از : جذابیت تاریخ ، نیاز دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان تاریخ به کسب اطلاعات درست از تاریخ ایران و جهان و علاقه مندی و دلسوزی دبیران این رشته به سرنوشت ایران.

با اقدامات همکاران پیش کسوت و زحمات فراوان ، مجوزهای لازم از وزارت خانه و سازمان ثبت اسناد و املاک به دست آمد و انجمن در تاریخ 29/ 2 / 1383 به صورت قانونی تاسیس شد.

مهم ترین اقدامات انجمن در مدت 5 سال فعالیت دوره ی اول به شرح زیر بود :
 • برگزاری مسابقه کتاب خوانی و توزیع 3 قطعه سکه طلا بین افراد برتر
 • برگزاری چند گردهمایی علمی و سخنرانی استادان دانشگاه
 • برگزاری چند بازدید علمی به موزه ی جواهرات و شهرستان ها و اماکن تاریخی
 • انتشار 3 شماره نشریه ی تخصصی با عنوان « گاته »

از سال 1393 با فعالیت های پیش کسوتان و کمک بخشنامه ی وزارتی دور دوم فعالیت انجمن به صورت قانونی آغاز شده است.

مهم ترین فعالیت های انجمن از نیمه ی دوم سال 1393 تا امروز به شرح زیر است :
 • شرکت در چند جلسه توجیهی مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
 • برگزاری مجمع عمومی دبیران تاریخ استان و انتخاب شورای اجرایی
 • نگارش و بررسی دقیق اساسنامه جدید « انجمن علمی _ آموزشی دبیران تاریخ استان همدان »
 • تمهید مقدمات لازم برای انتشار مجدد نشریه ی تخصصی « گاته »
 • برنامه ریزی جهت انجام گردش علمی دبیران و علاقه مندان تاریخ
 • طراحی برای برگزاری سمینار علمی تاریخ

بنابراین ، به منظور اجرای بدون نقص این فعالیت ها نیاز به فکر و اقدامات اجرایی تمام علاقه مندان تاریخ وجود دارد و ما که به نمایندگی از شما عزیزان برای این مسئولیت خطیر انتخاب شده ایم ؛ دست یاری تمام بزرگواران و دلسوزان به تاریخ ایران را می فشاریم.

چکیده اساسنامه انجمن علمی معلمان تاریخ استان همدان

انجمن علمی تاریخ استان همدان به منظور افزایش کمی و کیفی امور آموزشی و پزوهشی تشکیل می گردد. انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی است و رئیس شورای اجرایی نماینده قانونی انجمن می باشد، که مرکز آن در شهرهمدان به نشانی اداره کل آموزش و پرورش استان است و برای پنج سال دارای ثبات می باشد.چنانکه بارها در اساسنامه ذکر شده انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارد .انجمن دارای وظایفی جون : پژوهش در زمینه های علمی ، فرهنگی ، همکاری با نهادهای علمی ، پژوهشی ، تلاش به منظور ارتقاء سطح علمی معلمان ، معرفی روش های جدید آموزشی ، انتقال تجارب ، تشکیل گردهمایی علمی و بازدید از واحدهای آموزشی و بررسی روند درس تاریخ می باشد. شرایط عضویت به صورت عضویت پیوسته ، دانشجویی و یا سازمانهای تحقیقاتی که به گونه ای با تاریخ ارتباط دارند ، در نظر گرفته شده است . ارکان اصلی انجمن عبارتند از مجمع عمومی ، شورای اجرایی و بازرس یا بازرسان . انجمن می تواند کارگروههایی چون بررسی کتب درسی ، انتشارات ، گردهمایی و سمینارهای علمی و... را تشکیل دهد . منابع مالی انجمن نیز از حق عضویت اعضاء ، هدایا و کمک های مالی تامین خواهد شد ، که در حساب بانکی به نام انجمن نگهداری می شود.

اعضای شورای اجرایی انجمن علمی تاریخ همدان

 • آقای بهزاد بهرامی
 • آقای محمد پیله وریان منفرد
 • آقای امید صادق پور
 • آقای عباس غلامیان
 • آقای مهدی محمدی
 • خانم فرزانه ابراهیمی
 • خانم فرخنده عباسی

بازرسان

 • آقای رضا بلوریان
 • آقای عبدالله مظاهری