• انتخاب نوع عضویت
  • قوانین و مقررات
  • فرم ثبت نام
  • پایان ثبت نام
به سیستم ثبت نام اعضای انجمن معلمان تاریخ استان همدان خوش آمدید


دارندگان مدرک تحصیلی در رشته تاریخ و مرتبط با تاریخ ( کلیه رشته های علوم انسانی) می توانند با پرداخت حق عضویت سالیانه به مبلغ 12000 تومان از خدمات ویژه انجمن و امکانات کامل سایت استفاده نمایند.


کلیه علاقمندان به علم تاریخ و علاقه مند به فعالیت های انجمن تاریخ همدان می توانند از برخی از خدمات انجمن استفاده نمایند.


کلیه دانشجویان در رشته های تاریخ و مرتبط با تاریخ می توانند عضو انجمن شوند و از برخی از خدمات انجمن استفاده نمایند